ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศคูณภาพระดับทองโครงงานวิทยาศาสตร์ (ป4-6)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชนิดา ชำนาญผล,ด.ญ.วริศลักษณ์ ำัทรพงศืตฤณ,ด.ญ.ณัชชา บัวจูม
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2561,11:48   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาณิกา คูหล้า
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:30   อ่าน 164 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:29   อ่าน 158 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนพสิทธิ์ เกษอินทร์
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:28   อ่าน 166 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภนิดา ศรีสุภาพ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:27   อ่าน 188 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัชชา บัวจูม
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:25   อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ คุณภาพระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:11   อ่าน 169 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ คุณภาพระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:10   อ่าน 159 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คุณภาพระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรชยา ผิวละออง
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:09   อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คุณภาพระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:08   อ่าน 150 ครั้ง